Podnieś swoją odporność! Cykl 10 zabiegów = 5 etapów podniesienia odporności. W promocyjnej cenie!

 

wszystkie

„CZY TO JUŻ NEUROBORELIOZA”?

Neuroborelioza jest ciężką postacią boreliozy, której zmiany patologiczne objawiają się w różnych strukturach centralnego i obwodowego układu nerwowego. Względnie od czasu utrzymywania się objawów, neuroboreliozę dzieli się na wczesną, do mniej niż 6 miesięcy i późną od 6 miesięcy do kilku lub nawet kilkunastu lat od zakażenia. We wczesnym stadium neuroborelioza ujawnia się poprzez porażenie nerwów czaszkowych (porażenie nerwu twarzowego), limfocytarne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu oraz zapalenie korzeni nerwowych i nerwów. Współistnienie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, porażenia nerwów czaszkowych i zespołu korzeniowego nazywa się triadą Bannwartha (meningoradiculoneuritis) lub zespołem Garin-Bujadoux-Bannwarth. Późna neuroborelioza objawia się w: symetrycznej polineuropatii, mononeuritis multiplex, udarze, przewlekłym zapaleniu mózgu, rdzenia i opon mózgowych. U niektórych osób występują zaburzenia poznawcze, zaburzenia pamięci i koncentracji.
Objawy porażenia nerwu twarzowego, które występują najczęściej, to:
  • opadanie kącika ust po stronie porażenia nerwu
  • objaw Bella, czyli objaw zachodzącego słońca - podczas próby zamknięcia oka, gałka oczna kieruje się ku górze i jest tylko częściowo przysłonięta przez niedomkniętą powiekę
  • wygładzenie fałdu nosowo-wargowego
  • ból ucha
  • wiotczenie mięśnia policzkowego
  • upośledzenie łzawienia i wydzielania śliny
  • brak poczucia smaku na przedniej części języka

Krętki Borrelia najczęściej przenikają drogą naczyń krwionośnych, rzadko jest to droga neurogenna czy limfatyczna. Sam mechanizm inwazji tkanek przez krętki Borrelia jest wielokierunkowy. Jego spiralna budowa pozwala mu na przenikanie do tkanek, które stawiają opór. Mają zdolności do odnajdywania niezbędnej do swojego wzrostu N-Acetylglukozaminy, która buduje tkankę łączną. Krętek aktywuje również enzymy proteolityczne, co ułatwia mu wnikanie w tkanki, docelowo tam gdzie jest dużo kolagenu np. wnikanie do opon mózgowych. W wyniku inwazji ośrodkowego układu nerwowego przez krętki zajęte mogą zostać: nerwy obwodowe, wyściółka opony czy układ glimfatyczny – nowo odkryty układ zarządzany przez komórki glejowe, oczyszczający mózg z toksyn. Interakcja Borrelia burgdorferi z komórką nerwową powoduje nie tylko jej uszkodzenie, ale również reakcję zapalną, co może powodować uszkodzenia aksonów, dając w efekcie obwodową neuropatię.
W neuroboreliozie, w której występuje zapalenie nerwów obwodowych, może dojść do powikłań w postaci drętwienia konkretnych części ciała, uciążliwych nerwobóli czy mrowienia, a także silnego zmęczenia mięśni rąk lub nóg.
Najgroźniejszą postacią neuroboreliozy jest przewlekłe zapalenie mózgu. Pozostałością po nim może być porażenie wszystkich mięśni, nie tylko kończyn czy tułowia, lecz także zwieraczy. Może dojść również do trwałego uszkodzenia nerwów czaszkowych i porażenia.
Zapalenie mózgu na podłożu boreliozy może doprowadzić także do zmian w psychice człowieka. Mogą one przebiegać pod postacią psychozy, otępienia czy subtelnych zmian w formie zaburzeń koncentracji i uwagi. Zdarzają się także depresje, których przyczyną najprawdopodobniej jest zapalenie mózgu.
Choroba bakteryjna mózgu może także doprowadzić do powstawania obszarów niedokrwienia w mózgu, co w różny sposób zaburza jego pracę, a przez to prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Bywa, że dochodzi także do osłabienia lub zaburzeń słuchu czy wzroku.
Często przewlekła neuroborelioza mylona jest ze stwardnieniem rozsianym, stwardnieniem zanikowym bocznym, chorobą Parkinsona i innymi chorobami psychicznymi. Problemy diagnostyczne dotyczą złożonego patomechanizmu choroby, zdolności krętka do unikania odpowiedzi ze strony układu immunologicznego, jego dużej zmienności antygenowej i morfologicznej oraz braku odpowiednich testów diagnostycznych.

 

W diagnostyce neuroboreliozy stosuje się m.in. PCR (polymerase chain reaction) — reakcja łańcuchowa polimerazy, jednak nie rutynowo, ponieważ metoda pozwala stwierdzić obecność materiału genetycznego krętków, lecz nie pozwala odróżnić żywych krętków od ich fragmentów.
W diagnostyce zakażeń OUN (ośrodkowego układu nerwowego) wykorzystuje się równie tomografią komputerową, jednak zmiany w neuroboreliozie są spotykane stosunkowo rzadko i nie są specyficzne dla tej choroby.
Dużą skuteczność wykazuje również test KKI – krążące kompleksy immunologiczne w klasie IgM i IgG, test C6 Lyme, antygeny krętkowe w moczu po prowokacji antybiotykiem lub ultradźwiękami, który stosuje się w celu sprawdzenia efektywności leczenia, test LTT transformacji limfocytów EliSpot, badanie subpopulacji limfocytów CD57+CD3, badania wykrywające koinfekcje, m.in. Bartonella, Babesia, Yersinia, Anaplasma, Chlamydia, Mykoplasma, Toxoplasma i inne.
Neuroboreliozę można zdiagnozować wówczas, gdy oprócz powikłań neurologicznych również wykrywa się typowe oznaki zakażenia Borrelią, których obecność stwierdza się poprzez: oznaczenie przeciwciał anty-Borrelia w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR).
Wytwarzanie przeciwciał to czas 7-10 dni, toteż często przeciwciała anty-Borrelia nie mogą być wykryte w płynie mózgowo-rdzeniowym, szczególnie we wczesnych stadiach zakażenia. Może to prowadzić do opóźnionego rozpoznania neuroboreliozy.
W szybkim rozpoznaniu zakażenia może pomóc sygnalizacyjna cząsteczka układu immunologicznego – chemokina CXCL13. W pracach nad neuroboreliozą odkryto, że stężenie chemokiny CXCL13 w płynie mózgowo-rdzeniowym jest podwyższone u osób z neuroboreliozą nawet we wczesnym stadium choroby, gdy przeciwciała anty-Borrelia nie są jeszcze wytwarzane. Stąd CXCL13 jest nowym dobrze rokującym biomarkerem dla rozpoznania ostrej neuroboreliozy.
W schemacie medycyny systemowej w leczeniu stosuje się antybiotykoterapię (m.in. cefalosporyna III generacji) przez okres 1 miesiąca i dłużej. Leczenie objawów i leczenie wspomagające obejmuje niesteroidowe leki przeciwzapalne, przeciwdepresyjne i przeciwobrzękowe.
Leczenie neuroboreliozy powinno być wspierane leczeniem koinfekcji oraz odpowiednim żywieniem, w tym również stosowaniem suplementów przy diecie przeciwgrzybiczej (przerost Candida albicans). Suplementy stanowią istotną cegiełkę dla odbudowania zasobów witamin i minerałów, jak magnez, wapń, żelazo, które są pożywką dla krętka Borrelii, to właśnie z tych minerałów tworzy on pancerz dla mikrokolonii, tzw. biofilm, tym bardziej wzmocniony im bardziej przewlekła jest borelioza.W odżywianiu należy uwzględnić substancje, które w naturalny sposób wzmacniają struktury kolagenowe w organizmie, przede wszystkim kolagen, witamina C (synergista kolagenu) i selen w odpowiednich dawkach oraz inne suplementy dobrane indywidualnie do stanu zdrowia.
Należy równocześnie niwelować powstały wskutek choroby stan zapalny poprzez odpowiednio dobrane zioła, odpowiednią ilość snu i wszelkich form odpoczynku. Ważne jest również wsparcie systemu odpornościowego organizmu probiotykami z wieloma szczepami bakterii i pokarmem prebiotycznym, nalewkami ziołowymi, ponieważ bez dobrego funkcjonowania tego układu, odzyskanie zdrowia jest praktycznie niemożliwe.
Równocześnie chronić układ nerwowy, który ze względu na postęp choroby, nieleczenie bądź złe leczenie (skutek złej i opóźnionej diagnozy lub niepotrzebne obciążenie antybiotykami, gdy borelioza weszła już w postać przewlekłą) stale jest narażony na poważne uszkodzenia. W tym celu efektywność wykazują zioła ze znanych protokołów leczenia boreliozy: Buhnera, Różańskiego i Oruby oraz preparaty Joalis dr. Jonasa o szerokim spektrum działania.
Niezmiennie do usuwania krętków Borrelia, innych bakterii, wirusów i pierwotniaków koinfekcji wykorzystuje się również wysokie częstotliwości drgań pola elektromagnetycznego w postaci fal plazmatycznych Rife’a, które wykazują niezwykle wysoką efektywność porażając układ nerwowy mikroorganizmów. Jako jedyne z urządzeń Medycyny Energetycznej, generator plazmowy Rife’a rozbija biofilmy ukryte m.in. w stawach, układzie nerwowym czy zatokach, dzięki czemu przyczyna zakażenia zostaje usunięta, toksyny zneutralizowane, a objawy sukcesywnie zmniejszają się.
Skojarzenie wielu metod terapii daje najlepsze efekty.
* Artykuł służy celom informacyjnym. Niektóre leki farmaceutyczne, ziołowe, suplementy i pokarm mogą wchodzić ze sobą w interakcje. Zanim zastosujesz, skonsultuj się ze swoim lekarzem prowadzącym, naturopatą lub lekarzem terapeutą Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Gabinety proRife

38-400 Krosno ul. Łukasiewicza 49
(budynek MUSI 2 piętro)
godziny otwarcia: 9.00 do 17.00

rejestracja telefoniczna

pn-pt w godzinach 9.00 - 16.00
tel. 698 943 358

PRORIFE by Proveriti